Kapat

Sultan İbrahim Han Kimdir?

Sultan İbrahim Han 18. Osmanlı padişahı ve 97. İslam halifesidir. Sultan İbrahim, ağabeyi olan Sultan IV. Murat’ın ölümü üzerine 8 Şubat 1640’ta 18. Osmanlı sultanı olarak tahta çıktı. Şehzade iken çok sıkı bir saray hayatı yaşamış olup diğer erkek kardeşlerini ağabeyi IV. Murat’ın idam etmesi üzerine korku içinde büyümüştü.

Sultan İbrahim 5 Kasım 1615’de doğdu. Babası Sultan Ahmet Han annesi Mahpeykar Kösem Sultan’dır. Babası Sultan Ahmet 1617 yılında vefat edince amcası Sultan Mustafa çıktı. Kısa süre sonra amcası tahttan indirildi ve yerine ağabeyi Sultan II. Osman Han çıktı. Sultan Osman’ın hain yeniçeriler tarafından kalleşçe şehit edilmesinden sonra Osmanlı tahtına öz ağabeyi Sultan IV. Murat çıktı. Sultan IV. Murat kardeşleri Şehzade Bayezid, Şehzade Süleyman ve Şehzade Kasım’ı Revan ve Bağdat seferi arefesinde boğdurttu. Sultan Murat ölmeden önce Şehzade İbrahim’inde katledilmesini ve Osmanlı tahtına Kırım hanının geçmesi emrini verdi. Ancak bu emir Kösem Sultan tarafından engellendi. IV. Murat’ın ölümünden sonra taht Şehzade İbrahim’e kaldı.

Saltanatında Önemli Olaylar

Sultan İbrahim Han tahta çıktığı ilk senelerinde Emirgüneoğlu olayı yaşandı. Sultan IV. Murat’ın İran seferi esnasında Revan Kalesi kumandanı olan Emir Mirgünoğlu kalenin fethinin ardından affedilerek Emirgan’da ikamet etmesine izin verilmişti. Mirgünoğlu Sultan Murat’ın ölümünü fırsat bilerek yıkıcı ve bölücü propaganda yaptı. Bu propagandaların ardından Sultan İbrahim onu idam ettirdi. Bu idamdan sonra Sultan İbrahim kendine düşmanlar edindi.

Diğer bir taraftan da Malta Şövalyeleri fırsat edindikçe Türk ticaret gemilerine saldırıyordu. Bu haberleri alıp hiddetlenen Sultan İbrahim onların en büyük sığınakları olan Girit Adası’nın fethini emretti. 20 Haziran 1645 tarihinde Sakız Adası’ndan denize açılan Osmanlı donanması, 17 Temmuz’da Girit Adasının Hanya limanını fetih etti. Hanya limanının Osmanlılar tarafından fethi Avrupa’da derin etkiler uyandırdı. İtalya ve Almanya bölgelerindeki ülkeler askerler göndererek Venedik Cumhuriyeti’nde yardım etme kararı aldılar. Bu esnada Hanya limanının muhafızlığına getirilen Deli Hüseyin Paşa, harekata devam etti ve adadaki Resmo Kalesi’ni fetih etti.

Bu olaylar yaşanırken Hezarpare Ahmet Paşa aleyhine olarak başlayan isyanda Sultan İbrahim tahttan indirildi. Tahta oğlu Sultan IV. Mehmet çıkarıldı. İsyancılar ve önderi Sofu Mehmet Paşa, Sultan İbrahim Han’ı idam ederek şehit ettiler. (18 Ağustos 1648)

Sultan İbrahim Han saltanatı döneminde devletin iç huzurunun sağlanması ve mali durumun düzeltilmesi için önemli çalışmalar yapılmıştır. Para basılmadan para ayarlarını düşürerek ve vergilerin toplanarak devlet hazinesinin güçlendirilmesi için çalışılmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları