Kapat

CEZA AVUKATLARI HANGİ DAVALARA BAKAR

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?
Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Bir sonraki başlıkta ağır ceza avukatı tarafından bakılacak davalar yazılacağı için burada sadece asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar sayılacaktır.

Göçmen kaçakçılığı
İntihara yönlendirme
Taksirle öldürme
Kasten yaralama
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
Taksirle yaralama
İnsan üzerinde deney
Organ veya doku ticareti
Eziyet
Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
Kısırlaştırma
Cinsel taciz
Tehdit
Şantaj
Cebir
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Konut dokunulmazlığının ihlali
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Haberleşmenin engellenmesi
Hakaret
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Özel hayatın gizliliğini ihlal
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Hırsızlık
Mala zarar verme
Hakkı olmayan yere tecavüz
Güveni kötüye kullanma
Bedelsiz senedi kullanma
Dolandırıcılık
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Çevrenin kasten kirletilmesi
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
Mühürde sahtecilik
Mühür bozma
Resmi belgede sahtecilik
Özel belgede sahtecilik
Açığa imzanın kötüye kullanılması
Suçu ve suçluyu övme
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Hayasızca hareketler
Müstehcenlik
Fuhuş
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
İhaleye fesat karıştırma
Edimin ifasına fesat karıştırma
Bilişim sistemine girme
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Görevi kötüye kullanma
Görevi yaptırmamak için direnme
İftira
Suç üstlenme
Suç uydurma
Yalan tanıklık
Suçu bildirmeme

Cumhurbaşkanına hakaret

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Ordu ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Ordu ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
Soykırım
İnsanlığa karşı suçlar
Örgüt
Kasten öldürme
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
İşkence
Cinsel saldırı
Çocukların cinsel istismarı
Reşit olmayanla cinsel ilişki
Yağma
Nitelikli dolandırıcılık
Hileli iflas
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
Parada sahtecilik
Rüşvet
Zimmet
İrtikap
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
Milli savunmaya karşı suçlar
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları