Kapat

Nisbi Temsil Sistemi

Nisbi Temsil Sistemi

 

 Nispi temsil sistemi nedir? Seçimlerde oy sayma yöntemi nedir? Çoğunluk sisteminin eksikliklerini gidermek amacıyla getirilen nispi temsil sistemi oldukça yeni bir sistemdir. Özellikle Avrupa’da yaygın kullanım alanı bulmuştur. Kısacası, nispi temsil sistemi ile ulaşılacak hedef, her partiye aldığı oy oranında temsil imkânı sağlamaktır. Bu sistem öncelikle adalet sistemidir; Aynı zamanda azınlığa temsil edilme fırsatı verir. Öte yandan, nispi temsil sisteminin uygulanmasının zor olması, parti sayısının artmasına ve hükümetin istikrarsızlığına yol açmaktadır.

Nispi temsil sistemi sadece liste yöntemi ile uygulanmaktadır. Uygulamada, çeşitli nispi temsil sistemleri geliştirilmiştir. Nispi temsil sisteminin iki temel sorunu vardır. Bunlardan biri, seçilmiş temsilcilerin parti listelerine göre dağılımı sorunu, diğeri ise parti listesi içinde yer alması sorunudur.
Parti listelerine göre temsilci dağıtma yöntemi

Parti listelerine temsilci atamanın iki ana yöntemi vardır. Biri değişmeyen tek sayı yöntemi, diğeri ise sayı seçme yöntemidir.

a) Nadiren kullanılan sabit sayı yönteminde, her seçim bölgesi için ayrı seçim sayısı belirlenmek yerine, tüm seçim bölgeleri için sabit ve sabit sayıda seçim geçerli olarak belirlenir.

Bu sayı, her bir tarafça çıkarılan temsilci sayısını belirlemek için kullanılır. Sabit seçim sayısı, ülke genelinde kullanılan oy sayısının ülke genelinde seçilecek temsilci sayısına bölünmesiyle belirlenir. Her partinin vereceği temsilci sayısı, partinin ülke genelinde aldığı oy sayısının bu sabit sayıya bölünmesiyle bulunur. Her partinin her seçim çevresinden seçeceği temsilci sayısı, her seçim çevresinde aldıkları oy sayısının sabit bir sayıya bölünmesiyle belirlenir. Bu süreçte her partinin seçim çevrelerinde kalan oyları ülke genelinde toplanır, yine sabit bir sayıya bölünür ve her partinin eksik temsili doldurulur.

a) Seçim sayısı, bir seçim çevresinde kullanılan oy sayısının o bölgeden seçilecek temsilci sayısına bölünmesiyle belirlenir. Parti listelerine göre temsilci dağılımı seçim sayısına göre yapılır. Örneğin, bir seçim bölgesinde kullanılan oy sayısı 100.000 ve seçilecek temsilci sayısı 10 ise, seçim sayısı 10.000 olur ve her 10.000 oy için bir temsilci hesaplanarak temsilciler parti listelerine dağıtılır. A Partisi 40.000, B Partisi 30.000 ve C Partisi 20.000 oy alırsa, A Partisi 4, B Partisi 3 ve C Partisi 2 temsilci alır.

Sayısal seçim yöntemiyle, her zaman olduğu gibi parti listelerine göre temsilci dağıtmak kolay değildir. Çoğu durumda, her seçim bölgesinde parti listelerinde dağıtılamayan oy ve temsil yoktur.

Artık oy ve ayrılmamış temsil yok.

Oy karşılığında dağıtılamayan temsilin hangi partiye verileceğinin belirlenmesi önemli bir konudur. Kalan başvuruların oylama yoluyla taraflara dağıtılması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda örnek olarak verilmiştir:

a) En büyük tutarsızlık. Bu yöntemde, bildiriler taraflara dağıtıldıktan sonra kalan temsil en çok oyu alan partiye verilir.
Örnek: Bir seçim bölgesinde 10 temsilcilik için kullanılan oy sayısı 100.000 ise, seçim sayısı 10.000’dir. Parti listelerinde kullanılan oy sayısı A Partisi 33.000, B Partisi 42.000 ve C Partisi 25.000 olduğunda, delegasyonların dağılımı ve kalan oylar şu şekilde olacak:
A – 33.000 10.000 = 3 temsilci, 3.000 oy kaldı.
B – 42.000 10.000 = 4 temsilci, 2.000 oy kaldı.
C – 25.000 10.000 = 2 temsilci, 5.000 oy kaldı.

Buna göre, on temsilciden dokuzu dağıtıldı ve tahsis edilmemiş bir ajans kaldı. Bu, kalan en çok oyu alan C Partisine verilir. Dağıtılan bayi sayısının birden fazla olması durumunda en fazla fazla veren partiden başlanarak sırayla dağıtılır.

b) En yüksek not ortalaması. Bu yöntem, her bir partinin kazandığı başvuru sayısına eklenerek, en yüksek ortalama oyu alan partiye tahsissiz temsil verilmesi ilkesine dayanmaktadır. Her partinin ortalama oy sayısı, aldığı oy ile dağıtılamayan başvuru arasındaki orana ve alacağı oy sayısına göre hesaplanır.

(a)’daki örneğe en yüksek ortalama yöntemi uygulandığında durum şu şekildedir:
A – 33.000 4 (3 kazandı + 1 ayrılmamış) = temsilci başına 8250 oy
B – 42.000 5 (4 won + 1 teslimatsız) = 8400 “
C – 25.000 3 (2 galibiyet + 1 teslim edilemedi) = 8333 “

Buna göre B Partisi, temsilci başına en yüksek ortalama oya sahip – 8400. B Partisi için. Boş ofis sayısı birden fazla ise, her temsilcilik için anlaşma yenilenir.

c) En yüksek ses. Bu yöntemle en çok oyu alan partiye boş üyelik verilir; Sayı artık önemli değil. Bu yöntem büyük gruplar için uygundur.

d) Bölgesel denge ve ulusal denge. Seçim bölgelerinden arta kalan oylar partiler tarafından belirli merkezlerde veya ulusal düzeyde toplanır ve açık kalan temsillerin bu toplanan oylara göre dağılımına niteliğine göre bölgesel fazla veya ulusal fazla yöntemi denir. işlemler. Her iki yöntem birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilir.

e) D’Hondt yöntemi. İlçe düzeyinde oy bırakmadan tüm temsilcilerin partiler arasında dağıtılmasını sağlayan nispi temsil sistemidir. Bu yöntem artık oyları kendi başına değerlendiriyor; seçim sayma yönteminde olduğu gibi artıkları tahmin etmek için ek işlem gerektirmez.

Bu sistemde her partinin aldığı oy sayısı sırasıyla 1, 2, 3, 4 sayılarına bölünerek o seçim bölgesinden çıkarılacak temsilci sayısına eşittir. Bu işlemle elde edilen sayılar, çıkarılan temsilci sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Son sayı “ortak bölen” sayı olarak kabul edilir.
      Liste A Liste B Liste C
1 – 33.000 42.000 25.000
2- 16.500 21.000 12.500
3-11.000 14.000 8.333
4– 8 250 10 500 6 250
5-6.600 8.400 5.000

Partilerin görüş sayısı, tarafların aldıkları oyların ortak bölenlerin sayısına bölünmesiyle belirlenir. Böyle bir işlem yapılmadan, bölünmeler ortak tam bölenlerin sayısı da dahil olmak üzere büyükten küçüğe sıralandığında, her bir tarafça çıkarılan temsilci sayısını belirlemek mümkündür. Buna göre, A oyunu 3 temsil, B oyunu 5 ve C oyunu 2 kazandı.

Listeye göre temsilciliklerin dağılımı

Listeye giren adayların çeşitli yöntemlerle sayılmasının ardından sıra listeden hangi adayların kazandığını belirlemeye geliyor. Burada da farklı yöntemler kullanılmaktadır:

a) Değişmez liste. Listeyi değiştirmeden oy kullanmak, yani kazanan temsilcileri belirlemek değişmez liste yöntemiyle sorun değil. Bu durumda kazananlar öncelikle tarafların aday listelerindeki sırasına göre belirlenir. Bu yöntem, nispi temsil sistemi için en uygun olanıdır ve uygulanması en kolay olanıdır. Bu, seçmenin sadece partiyi seçmesine izin verir; Bu, seçmenlere adaylar üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkı vermez.

b) Önleyici oylama. Listedeki sırayı değiştirmeyi mümkün kılan tercihli oy sistemine geçilirse, seçmenlerin tercihlerine göre listede yeni bir sıra oluşacaktır. Bu derecelendirmeye göre, kazananlar başlangıçta belirlenir. Bu yöntem, seçmenlere partilerin aday gösterdiği adayları değiştirme hakkı verir. Bu yöntem, uygulamayı zorlaştırıyor ve aynı parti listesindeki adayların birbirleriyle mücadelesini yoğunlaştırıyor.

c) Karışık liste. Karma liste yönetilmesi durumunda, adayların oylarına göre her partinin listesinde yeni bir derecelendirme oluşturulur. Kazananlar bu derecelendirmeye göre belirlenir. Orantılı temsile karma liste yaklaşımını uygulamak çok zordur.
Bu yöntem, seçmenlerin serbestçe hareket etmelerini sağlar; parti listesi ile seçmeni bağlamaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları