Kapat

Karma Seçim Sistemi Nasıl Hesaplanır

Karma Seçim Sistemi Nasıl Hesaplanır

 

 II. Dünya Savaşı’ndan sonra, bazı Batı ülkelerinde, çoğunluk sistemi ile nispi temsil sisteminin bir karışımı olan çeşitli sistemler uygulanmaya başlandı. Karma sistemlerde bazen baraj yöntemi de kullanılmaktadır. Belli sayıda oy almayan partiler temsil dışı bırakılır.

Karma sisteme örnek olarak Alman çifte oylama sisteminden bahsedilecektir. Bu sistem, aynı adı taşıyan çoğunlukçu sistem ile D’Hondt’un nispi temsil sisteminin bir karışımıdır. Bu sistem aynı zamanda bir baraj içerir.

Kısacası, karma Alman sisteminde, temsilcilerin yarısı aynı adı taşıyan ilçelerden basit çoğunluk sistemi ile, diğer yarısı ise daha geniş ilçelerden nispi temsil sistemi ile seçilmektedir. Her seçmenin iki oyu vardır. Bunlardan birini kendi seçim bölgesinde çoğunluk sistemine göre seçilecek tek bir adaya, diğerini ise nispi temsil sistemine göre seçilecek bir parti listesine verir. Seçmenler her iki oyunu da aynı oy pusulası ile kullandılar. Partilerin parçalanmasını ve küçük partilerin mecliste temsil edilmesini önlemek için de bazı kısıtlamalar getirildi. Örneğin, bir partinin mecliste temsil edilebilmesi için toplam oy sayısının en az yüzde beşini alması veya aynı adlı ilçelerden en az üç temsil alması gerekir.

Örneğin, on seçim bölgesi ve seçilecek 20 temsilci bulunan bir eyalette karma seçim mekanizması şu şekilde çalışır:

Aynı isimli basit çoğunluk sistemiyle yapılacak ilk oylamada 10 seçim çevresinden 10 temsilci seçilecek. Buna göre A Tarafı 5, B Tarafı 4 ve C Tarafı 1 başvuru aldı.

İkinci oylamada, eyalet düzeyinde 10 temsilci daha orantılı olarak seçilecek. Bunun hesaplaması şu şekilde yapılır: İlk olarak, ilin temsil ettiği toplam temsilci sayısı olan 20 temsilci üzerinden nispi temsil ile tarafların yapabilecekleri beyan sayısı hesaplanır ve bu sayıdan Çoğunluk sisteminde her partinin aldığı temsilciler düşülür, temsilcilerinin sayısı nispi temsil ile belirlenir.

Tarafların 20 temsillik D’Hondt listesi bazında yaptığı oylama sonucunda A Tarafı 9, Taraf B 10 ve Taraf C 1 temsili aldı. Bu sayılardan çoğunluk sistemiyle aldıkları temsilci sayısı çıkarılarak nispi temsil sistemiyle aldıkları temsilci sayısı tespit edilir:

A Tarafı 9-5 = 4, B Tarafı 10-4 = 6, Taraf C 1-1 = 0 sonuç olarak, A Tarafı nispi temsile göre çoğunluk sisteminde 5 puana sahiptir4; B Tarafı: 4 çoğunluk sistemi, 6 nispi temsil sistemi; C Partisi ise çoğunluk sisteminde 1, nispi sistemde ise 0 temsil aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları