Kapat

Siyasi Partilerin Özellikleri Parti Türleri

Siyasi Partilerin Özellikleri Parti Türleri

 

Siyasi partilerin anayasa hukuku ile ilgili bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
Yapısal olarak siyasi partiler

Siyasi partilerin özellikleri nelerdir? Parti türleri nelerdir? Siyasi partilerin özellikleri. 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan modern siyasi partiler, zamanla dernek görünümünden kurtulmuş ve özgün bir hukuki yapıya kavuşmuştur. Bazı ülkelerde siyasi partilerin faaliyetlerini düzenleyen yasalar kabul edilmiş ve anayasalara dahil edilmeye başlanmıştır.

Yapısal olarak siyasi partiler iki gruba ayrılabilir. Bir küme kadro partilerinden, diğeri ise kitle partilerinden oluşuyor.
a) Müfreze birimleri

Yerleşik partiler, küçük, varlıklı ve saygın bir grup veya klan tarafından kurulan bir siyasi örgütlenme modelidir. Bu partiler, seçimlerde etkili ve ünlü kişileri bir araya getiren ve seçimlerde üye sayısını değil etkinliklerini artıran partilerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde daha yaygındırlar. Bu tür partilerde merkezileşme ve örgütlenme çok zayıftır. Yerleşik partiler genellikle seçimleri kazanmak için çalışan komitelere benzer. Amaçları sadece seçimleri kazanmak olduğundan, faaliyetleri daha çok seçimlerin zamanlamasına ve parlamento çalışmalarına odaklanmaktadır. Kadro partileri disiplinden, hiyerarşiden ve merkezcilikten yoksundur. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde kadro partileri yerine kitle partileri düzenleniyor ki bu pek yaygın değil.
b) Kitle partileri

Seçmenlerini partiye üye yapmaya ve mümkün olduğu kadar çok taraftar toplamaya çalışan partilerdir. Birincisi, kitle partileri şeklinde kurulan partiler sosyalist partilerdir. Daha sonra faşist ve komünist partiler aynı yapıya sahipti. Bugün genel olarak bütün partiler kitle partileri karakterini kazanmıştır.
Kitle partileri disiplinli bir iç parti yapısına sahiptir. Bu tür partiler sadece seçimlerde değil, faaliyetlerini ivedilikle yürüten partilerde de var. Kitle partilerinin en önemli özelliği, küçük yerleşim yerlerinden merkeze kadar tüm ülkeyi kapsayan geniş ve hiyerarşik bir yapıya sahip olmalarıdır.
Disiplin açısından parti türleri

Disiplin açısından taraflar, biri disiplinli, diğeri özgür olmak üzere iki kümede birleştirilebilir.

a) Disiplinli taraflar. Disiplinli denilen partilerde parti programına ve parti yöneticilerine belirli yetki ve yetkiler verilmiştir. Parti örgütlenmesinde katı bir merkezcilik vardır. Parti emirlerine ve programlarına uyulmaması, partiden ihraç dahil olmak üzere yaptırımlara yol açar. Seçmenlerden tartışmasız parti adaylarına oy vermeleri isteniyor. Parti grubu aracılığıyla parlamenterler partinin gösterdiği yönde oy kullanırlar. Birçok ülkede rejim parti disiplinine dayanmaktadır. Hatta milletvekilleri milletin değil partinin temsilcisi oldular ve parti düzenine göre hareket eden temsilciler oldular.
Faşist ve komünist partiler disiplinli partiler oldukları için iç yapıları itibariyle demokratik olan partiler de disiplinli partilere katılabilirler.

b) Serbest partiler. Parti disiplini zayıf olan partiler var. Üyelerini, üyelerini ve seçmenlerini her konu ve durum için serbest bırakan partilere özgür partiler denir. Neredeyse böyle partiler yok. Günümüz partileri her zaman disiplinli partilerdir. Tarafların disiplin derecesi partiden partiye değişmektedir. Kısacası, parti disiplininin sertliği, yumuşaklıktan farklı şekillerde farklıdır.

Homojenlik açısından siyasi partiler

Homojenlik açısından bakıldığında, siyasi partiler iki kümede birleştirilebilir.

a) Homojen partiler. İdeoloji birliğinin hakim olduğu partiler homojen partilerdir. İdeolojik olarak yapılandırılmış tek partiler ve çok partili bir sistemde partiler daha homojen olma eğilimindedir.

b) Homojen olmayan taraflar. İki partili sisteme sahip ülkelerde bu partiler çok sayıda ve daha az homojendir. Birbirine benzemeyen partiler arasında partinin sağ ve sol kanadı gibi parti taraftarları bulunmaktadır. Heterojen partiler, tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş yapan ülkelerde de bulunabilir. Çeşitli oyunlar rakipleri içerir. Heterojen bir partiden yeni partiler doğar, çatışmalar ortaya çıkar. Partinin üyelerle değiştirilmesi bu tür partiler arasında yaygındır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları