Kapat

Siyasi Partilerin Sorumlulukları

Siyasi Partilerin Sorumlulukları

Siyasi partilerin sorumlulukları nelerdir?

Halk kitlelerinin siyasi iktidara etki etmesini ve katılımını sağlamanın aracı olan siyasi partilerin temel sorumlulukları olan siyasi partilerin sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:


Arabuluculuk görevi

Partiler, halkla hükümet arasında arabuluculuk yapan kurumlardı. Seçimlerde adayların kişisel nitelikleri ve gücü ikincil oldu ve partiler ön plana çıktı. Seçimlerde adaylar değil partiler önemliydi. Milletin temsilcileri olarak seçilenler, hareket özgürlüklerini kaybetmişler ve tamamen mensup oldukları partinin egemenliğine girmişlerdir. Parti temsilcilere ne yapacaklarını, ne yapacaklarını anlatmaya başladı. Böylece halk ve hükümet arasındaki arabuluculuk görevi bireysel olmaktan çıkmış ve taraflar bu görevi üstlenmiştir.
Bu takas odası görevi, seçim mekanizması tarafından gerçekleştirilir. Seçimlere katılım, siyasi partilerin önemli sorumluluklarından biridir. Bu, aday gösterme, parti lehine halk oylaması oluşturma ve seçimlere geniş katılımı sağlama şeklini alır. Temsili demokrasi, parti ve seçim mekanizması ile birlikte işlemeye başlar.
 

Kontrol görevi

Partilerin sorumluluklarından biri de iktidara gelmek, programlarında ve seçimlerinde taahhüt ettikleri politikaları uygulamak ve uygulamaktır. Çoğunluğu oluşturan parti veya partiler hükümeti oluşturur ve bundan sorumludur. Partinin hükümet üzerinde bir miktar etkisi ve kontrolü var. Bu bakımdan parti disiplini, belirli politikaların izlenmesinde ve uygulanmasında etkilidir.

Marksist-Leninist rejimlerde ulusal politikanın belirlenmesi ve uygulanması Komünist Parti tarafından etkin bir şekilde yürütülür. Çünkü parti, devlet mekanizmasına tamamen hakimdir. Devlet ve parti birbirine bağlıdır. Çoğulcu demokrasilerde bu daha az başarılır. Yürütme organı bir dereceye kadar partiden bağımsız olarak hareket edebilir. Parti ve devlet birbirine bağlı değildir. Ancak iktidar partisinin ulusal politikanın belirlenmesi ve uygulanması üzerindeki etkisinin büyük olduğuna şüphe yok.
 

Eleştiri ve gücün kontrolü

Siyasi partilerin önemli bir görevi, muhalefetteyken hükümeti eleştirmek ve kontrol etmektir. Böylelikle muhalefet partileri kamuoyunu etkilemeye ve kendi lehlerine elde etmeye çalışıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları