Kapat

Tarih Şifreli Notlar-5

1-Osmanlı Devlet’inde ticaret yolları üzerinde mal taşımacılığı Mekkari Taifesi tarafından yapılırdı.

2-1992-1995 yılları arasında ortaya çıkan Bosna Savaşında Boşnak Müslümanların liderliğini yapan “Bilge Kral” isimli devlet adamı》Aliya İzzetbegoviç’tir.

3-Akdal-kudat(Kadılar kadısı) lakabı ile anılmış kişi》El-Maverdi’dir.

4-Milliyetçilik şifreleri;Türk,Kültür,Türkçe, Millileştirme,X Savaş,Tarih,Bağımsızlık,Birlik ve Beraberlik,Vatan şifreleridir.

5-Cumhuriyetçilik şifreleri;Milli irade,Meclis,Anayasa,Demokrasi,Halk kararı,Milli Egemenlik,Parti,Seçim,Siyaset,TBMM şifreleridir.

6-Halkçılık şifreleri;Eşitlik,Sınıfsız ve imtiyazsız bir toplum şifreleridir.

7-İnkılapçılık şifreleri;Batıcılık,Çağdaşlık,Dinamik yapı,Medeniyetleşme,Yenileşme, Uygarlaşma,Süreklilik şifreleridir.

8-Devletçilik şifreleri;Fabrikaları,bankaları devletin açması,Ekonomi,Millileştirme şifreleridir.

9-Laiklik şifreleri;Din,akıl,bilim,vicdan ve inanç hürriyeti şifreleridir.

10-Birinci Göktürk zamanında Budizmi kabul ettiği için halk arasında tepki gören kişi》Tapo Kağan’dır.

11-Hohanyeh Çin’e bağlanmak isteyen Asya Gün hükümdarıdır.

12-Orhun  kitabeleri hakkında ilk bilgi veren tarihçi Cuveyni’dir.

13-İdrisi Bitlisi Heşt Behişt eserinde ilk sekiz padişahın tarihini 8 bölümde anlatmıştır.

14-İbnül Heysem batıda Alhazen olarak bilinmektedir.

15-Yasemin Devrimi Tunus’ta yaşanmıştır.

16-Sedir Devrimi Lübnan’da yaşanmıştır.

17-Lale Devrimi Kırgızistan da yaşanmıştır.

18-Kadife Devrimi Çekoslovakya’da yaşanmıştır.

19-Ekim Devrimi Rusya da yaşanmıştır.

20-Beyaz Devrim İran da yaşanmıştır.

21-Beyaz Devrim Türkiye de yaşanmıştır.

22-Turuncu Devrim Ukrayna da yaşanmıştır.

23-Karanfil Devrimi Portekiz de yaşanmıştır.

24-Gül Devrimi Gürcistan da yaşanmıştır.

25-Türkiye Devleti Lozan Antlaşmasının kabul ettiği borçları 1954 yılında ödemiştir.

26-İlk Türk toplumlarının inancına göre ebediyeti sembolize eden hayvan 》Kaplumbağa’dır.

27-Akatir isyanı Avrupa Hun imparatorluğu zamanında gerçekleşmiştir.

28-İslam öncesi dönemde Ötüken merkezli kurulan son Türk Devleti》Kırgızlar’dır.

29-Behistan Yazıtları İskitlere aittir.

30-İlk şeyhülislam Molla Fenari’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir