Kapat
Özgürlüğün Anlamı

 Özgürlük Nedir?

Haklar ve özgürlük veya özgürlük genellikle aynı anlamda kullanılır. Özgürlük, insanların insan oldukları için sahip oldukları özgürce hareket etme yeteneğidir. Tüm hak ve özgürlükler aynı zamanda “kamu özgürlükleri”, “kamu özgürlükleri” veya “insan hakları” olarak da adlandırılır. Bunlar genel ifadelerdir; Bireysel haklar ve özgürlüklerden sosyal ve ekonomik haklara kadar uzun bir gelişme çizgisini takip eder.

Kamu özgürlükleri tarihin her döneminde ve tüm toplumlarda aynı olmamıştır; Sürekli gelişim içindedir; aynı isimler kullanılsa bile içerik farklıdır. Herkesin istediğini yapabileceği ve özgürce hareket edebileceği bir bölge var. Bu bölge ne kadar genişse, politik olarak ne kadar “liberal”, rejim o kadar dar ve “otoriter”. Totaliter rejimlerde, özgür eylem için neredeyse hiç boş alan yoktur.

İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması ve sağlanması, anayasa hukukunun önemli ve zorlayıcı görevlerinden biridir. Çoğulcu demokrasi çerçevesinde gelişen kamu özgürlükleri, özellikle 19. yüzyılın başlarında belli bir yapıya ulaşmış ve belli bir düzeye ulaşmıştır. Çoğulcu demokrasi çerçevesinde kamusal özgürlükler gelişmeye devam ederken, Marksizm 19. yüzyılda yeni bir özgürlük anlayışı getirdi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları