Kapat
Oy Hakkına İlişkin İlkeler

 Oy Hakkına İlişkin İlkeler Nelerdir?

Seçimleri güçlü bir şekilde etkileyen oy haklarına ilişkin bazı ilkeler aşağıda özetlenmiştir. Bunlardan en önemlileri genel oy hakkı, bireysel oy hakkı ve eşit oy hakkı ilkeleridir.
Genel oylama sınırlı oylama

Genel oy hakkının benimsenmesinden önce, sınırlı oylama ilkesi, yıllarca uygulamaya hâkim oldu. Sınırlı bir oylama sisteminde, belirli niteliklere sahip sınırlı sayıda kişiye oy veya oy kullanma hakkı tanınır. Seçmenler zenginlik, vergi ödeme, belli bir eğitim alma ya da erkeksi olma gibi nitelikler aradılar. Bu sistemin yerini genel bir oylama sistemi almıştır.

Temsili rejimin başlangıcında sınırlı olan seçme hakkı zamanla genişlemiş ve hiçbir ayrıcalık ve ayrımcılık olmaksızın tüm vatandaşlara tanınmıştır.

Her vatandaşın evrensel oylama sistemi adı verilen bir oyu vardır. Genel oylama sistemi oldukça yenidir; Neredeyse bir asırlık bir tarihe sahiptir. Oy vermenin bir hak olarak görüldüğü durumlarda, genel oy sistemini uygulamak doğaldır. Günümüzde oy vermenin bir hak olup olmadığına bakılmaksızın, tüm demokratik ülkelerde evrensel bir oylama sistemi uygulanmakta ve demokrasinin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Evrensel oylama sistemi altında, çok sayıda vatandaş seçimlere katılmaya ve oy kullanma hakkına sahip olmaya teşvik edilmektedir. Ancak uygulamada genel oylama ilkesi seçmen yaşının artırılmasıyla sınırlandırılabilir. Bu konudaki genel eğilim, seçmenlerin yaşını on sekiz yaşına düşürmektir.

Bireysel Oylama Sosyal Oylama

Kural olarak seçme hakkı bireyseldir. İnsanlar vatandaşlıkları gereği oy kullanma hakkına sahiptir. Aksine, bir sosyal oylama sistemi var. Sosyal oylama sistemi esas olarak profesyonel temsile dayanmaktadır. Buna göre bir milleti sadece insanlar oluşturmaz; Profesyonel topluluklar da var. Oy hakları düzenlenirken sorunun bu yönü de dikkate alınmalıdır. Profesyonel temsil konusunda faşist rejimlerin verdiği kötü örnekler nedeniyle bu sistem itibarını yitirdi ve pratikte bireysel oylama sistemi galip geldi.
 

Eşit ses

Eşit oy gücü, herkesin eşit ağırlıkta bir oyu olduğu zamandır. Bu ilkeye göre her seçmenin bir oy hakkı vardır; oylar da birbirine eşittir. Dengeli oylamada seçmenin kişiliğine bağlı olarak seçmenlere birden fazla oy kullanma hakkı verilir. Buna göre, bazı seçmenler eğitimleri, refahları veya hane reisi olmaları nedeniyle diğer seçmenlerden daha fazla seçim hakkına sahiptir. Dengeli oylama sistemi geçmişte kaldı ve yerini eşit oy sistemine, yani “bir kişi, bir oy” ilkesine bıraktı.
 

İsteğe Bağlı Oylama Zorunlu Oylama

Oylama kişinin takdirine bırakılırsa, gönüllü oy kullanma hakkına atıfta bulunulur. Bu sistemde bir kişinin seçimlere katılıp oyunu kullanmadığı sorusu kendi takdirine bırakılmıştır. Aksine, zorunlu bir oylama sistemi. Bireysel Oy Kullanmadan Sosyal Oy kullanmayanlar için

Kural olarak seçme hakkı bireyseldir. İnsanlar vatandaşlıkları gereği oy kullanma hakkına sahiptir. Aksine, bir sosyal oylama sistemi var. Sosyal oylama sistemi esas olarak profesyonel temsile dayanmaktadır. Buna göre bir milleti sadece insanlar oluşturmaz; Profesyonel topluluklar da var. Oy hakları düzenlenirken sorunun bu yönü de dikkate alınmalıdır. Profesyonel temsil konusunda faşist rejimlerin verdiği kötü örnekler nedeniyle bu sistem itibarını yitirdi ve pratikte bireysel oylama sistemi galip geldi.
 

Eşit ses

Eşit oy gücü, herkesin eşit ağırlıkta bir oyu olduğu zamandır. Bu ilkeye göre her seçmenin bir oy hakkı vardır; oylar da birbirine eşittir. Dengeli oylamada, seçmenin kişiliğine ilişkin nedenlerle seçmenlere birden fazla oy kullanma hakkı verilir. Buna göre, bazı seçmenler eğitimleri, servetleri veya hane reisi olmaları nedeniyle diğer seçmenlerden daha fazla seçim hakkına sahiptir. Dengeli oylama sistemi geçmişte kaldı ve yerini eşit oy sistemine, yani “bir kişi, bir oy” ilkesine bıraktı.
İsteğe bağlı oylama zorunlu oylama

Oylama kişinin takdirine bırakılırsa, gönüllü oy kullanma hakkına atıfta bulunulur. Bu sistemde bir kişinin seçimlere katılıp oyunu kullanmadığı sorusu kendi takdirine bırakılmıştır. Aksine, zorunlu bir oylama sistemi. Geçerli bir sebep olmaksızın oy kullanmayanlara çeşitli cezalar veriliyor. Zorunlu oylama sisteminde seçimlere katılım oranı yüksektir. Genel olarak oy hakları isteğe bağlıdır, haklı olarak farklı cezalar vardır. Zorunlu oylama sisteminde seçimlere katılım oranı yüksektir. Genel olarak oy hakları isteğe bağlıdır.

Özgürlük ve mahremiyet

Özgürlük ilkesi, seçmenlerin herhangi bir siyasi ve ekonomik sonuç olmaksızın, herhangi bir baskı olmaksızın kendi iradeleriyle oy kullanabilmeleridir. Bu, yasadışı yollarla seçmenler üzerindeki etkinin engellenmesiyle sağlanır. Seçmen tarafından kullanılan oyunun kalitesinin kimsenin bilmediği gerçeğine gizlilik ilkesi denir. Gizlilik ilkesinin amacı, seçmenlerin oyunu korkmadan özgürce kullanmasını sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları