Kapat
Nisbi Temsil Sistemi Nedir?

 Nisbi Temsil Sistemi Nedir? 

Seçim Hesaplama Yöntemi Nasıldır?

Çoğunluk sisteminin eksikliklerini gidermek için önerilen orantılı temsil sistemi oldukça yeni bir sistemdir. Özellikle Avrupa’da yaygın kullanım bulmuştur. Kısaca, nispi temsil sisteminin amacı, her bir partiden aldığı oylarla orantılı olarak temsil edilme fırsatı sağlamaktır. Bu sistem öncelikle adalete uygundur; Bu, azınlığa temsil edilme fırsatı verir. Öte yandan, nispi temsil sisteminin uygulanması zordur, bu da parti sayısının artmasına ve hükümetin istikrarsızlığına yol açar.

Orantılı temsil sistemi yalnızca liste yöntemi ile geçerlidir. Uygulamada, çeşitli orantılı temsil sistemleri geliştirilmiştir. Oransal temsil sisteminin iki önemli sorunu vardır. Biri, seçilen temsilcilerin parti listelerine göre nasıl dağıtılacağı sorusu, diğeri ise parti listesinde.
Temsilcileri parti listelerine göre dağıtma yöntemi

Parti listelerine temsilci atamanın iki ana yöntemi vardır. Biri sabit tek sayı yöntemi, diğeri ise seçenek sayısı yöntemidir.

a) Nadiren kullanılan sabit sayı yöntemi, her seçim ortamı için seçim sayısını ayrı ayrı belirlemek yerine, tüm seçmenler için geçerli olarak sabit ve sabit sayıda seçim belirlenir.

Bu numara, her bir tarafın yapacağı temsilci sayısını belirlemek için kullanılır. Sabit seçim sayısı, bir ulusal seçimde kullanılan oy sayısının ülke genelinde seçilecek temsilci sayısına bölünmesiyle belirlenir. Her partinin seçtiği temsilci sayısı, partinin ülke genelinde aldığı oy sayısının bu sabit sayıya bölünmesiyle belirlenir. Her bir seçim bölgesinden her bir partinin çıkaracağı temsilci sayısı, her seçim çevresinde aldıkları oyların sabit bir sayıya bölünmesiyle hesaplanır. Aynı zamanda, ülke genelinde seçim bölgelerinde kalan her partinin artık oyları sabit bir sayıya bölünerek toplanır ve her partinin eksik temsili doldurulur.

a) Seçim sayısı, bir seçim çevresinde kullanılan oyların o ilçeden seçilen temsilci sayısına bölünmesiyle bulunur. Temsilcilerin parti listelerine göre dağılımı seçim sayısına göre yapılır. Örneğin bir seçim çevresinde kullanılan oy sayısı 100.000 ve seçilecek temsilci sayısı 10 ise, seçim sayısı 10.000 olacak ve her 10.000 oy için bir temsilci hesaplanarak partiye göre temsilciler dağıtılır. listeler. Parti A 40.000, Parti B 30.000 ve Parti C 20.000 oy alırsa, Parti A’nın 4 temsilcisi olacak, Parti B 3 ve Parti C 2.

Seçim sayısı yöntemini kullanırken, örnekte olduğu gibi parti listelerine temsilci atamak her zaman kolay değildir. Çoğu zaman, artık her seçim bölgesi, parti listelerinin yerini alacak şekilde dağıtılamayan oylara ve temsillere sahiptir.
Artık dolaşmayan sesler ve görüşler.

Önemli bir konu, oy karşılığı dağıtılamayan parti temsillerinin hangi parti temsilciliğine verileceğinin belirlenmesidir. Kalan temsillerin oy yoluyla dağıtılmasında da çeşitli yöntemler kullanılır. Bazıları aşağıda örnek olarak verilmiştir:

a) En büyük bakiye. Bu yöntemde temsillerin taraflar arasında dağılımından sonra kalan temsil en çok oy alan partiye verilir.
Örnek: Bir ilçede 10 temsilcilik için kullanılan oy sayısı 100.000 olduğunda seçim sayısı 10.000’dir. Parti listelerinde kullanılan oy sayısı A Partisi için 33.000, Parti B için 42.000 ve Parti C için 25.000 olduğunda, temsilcilerin parti bazında dağılımı ve kalan oylar aşağıdaki gibi olacaktır:
A – 33.000 10.000 = 3 temsilci, 3.000 oy kaldı.
B – 42.000 10.000 = 4 temsilci, 2.000 oy kaldı.
C – 25.000 10.000 = 2 temsilci, 5.000 oy kaldı.

Buna göre, on bayiden dokuzu tahsis edilmiş ve bir bayilik tahsis edilmemiş durumda kalmaktadır. Bu, kalan oyların en çok olduğu C Partisine verilir. Dağıtılmış temsilcilik ofislerinin sayısının birden fazla olması durumunda, mal sahibinin en büyük kalan partisinden başlayarak sırayla dağıtılır.

b) En yüksek not ortalaması. Bu yöntem, her bir partinin ve en yüksek ortalama oy sayısına sahip partinin kazandığı temsil sayısına dağıtılmamış temsilin eklenmesi esasına dayanmaktadır. Her bir parti için ortalama oy sayısı, aldığı oy ile dağıtılamayan temsil sayısı ile dağıtılamayan temsil sayısı arasındaki orana göre hesaplanır.

En yüksek ortalamanın yöntemini (a) ‘daki örneğe uygularken, durum şöyle görünür:
A – 33.000 4 (3 kazandı + 1 ayrılmamış) = Temsilci başına 8.250 oy
B – 42.000 5 (4 kazandı + 1 ayrılmamış) = 8400 “
C – 25.000 3 (2 galibiyet + 1 ayrılmamış) = 8333 “

Buna göre, Parti B, temsilci başına en yüksek ortalama oy olan 8400’e sahiptir. Dağıtılmamış temsil, Taraf B’ye verilir. Açık ofis sayısının birden fazla olması durumunda, işlem her temsilci ofis için yenilenir.

c) En yüksek ses. Bu yöntemle en çok oy alan partiye açık temsil hakkı verilir; numara artık önemli değil. Bu yöntem, büyük partilerin yararına çalışır.

d) Bölgesel fazla ve ulusal fazla. Seçim, çevrelerinden kalan oyların belirli merkezlerde veya ulusal düzeyde toplanması ve toplanan oylara göre açık büroların dağıtılmasına, işlemin niteliğine göre bölgesel fazla veya ulusal fazla yöntemi denir. . Her iki yöntem de birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilir.

e) D’Hondt yöntemi. Seçim düzeyinde tüm temsilcilerin oy kaybetmeden partiler arasında dağılımını sağlayan orantılı bir temsil sistemidir. Bu yöntem artık kendi içindeki sesleri değerlendiriyor; Numune sayısı yönteminde olduğu gibi, kalıntıları tahmin etmek için ek bir işleme gerek yoktur.
Bu sistemde her partinin aldığı oy sayısı, o seçim bölgesinden çıkarılacak temsilci sayısı olarak sırasıyla 1, 2, 3, 4’e bölünür. Bu işlem sonucunda elde edilen numaralar, çıkarılan temsilci sayısına göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Son sayı “ortak bölen” olarak kabul edilir.

Liste A Liste B Liste C
1 – 33.000 42.000 25.000
2-16.500 21.000 12.500
3-11.000 14.000 8.333
4-8.250 10.500 6.250
5-6.600 8.400 5.000

Partilerin aldıkları oyların adi bölenlerin sayısına bölünmesiyle, taraflarca verilen temsilci sayısı belirlenir. Böyle bir işlem yapılmadan, alt bölümler, ortak bölen sayısı da dahil olmak üzere azalan sırada sıralandığında, her iki tarafın da çıkarılması gereken temsilci sayısını belirlemek mümkündür. Buna göre A oyunu 3, B 5 oyunu ve C 2 oyunu kazandı.
Bayi listesinin dağılımı

Her listedeki ofis sayısını çeşitli yöntemler kullanarak saydıktan sonra, listeden hangi adayların kazandığını belirleme zamanı geldi. Burada da çeşitli yöntemler geçerlidir:

a) Değişmez bir liste. Listeyi değiştirmeden oy vermek, yani kazananları sabit liste yöntemiyle belirlemek sorun değil. Bu kapsamda kazanan adaylar, aday listelerindeki partilerin sırasına göre en baştan belirlenir. Bu yöntem, orantılı temsil için en uygun yöntemdir ve kullanımı kolaydır. Bu, seçmenin partiyi bağımsız olarak seçmesine olanak tanır; seçmenlere adayları değiştirme hakkı vermez.

b) Öncelikli oylama. Kişinin listedeki sırayı değiştirmesine izin veren öncelikli oylama kontrolü benimsenirse, listede seçmenlerin tercihlerine göre yeni bir sıra oluşturulacaktır. Bu derecelendirmeye göre kazanan adaylar en baştan belirlenir. Bu yöntem, seçmenlere adayların derecelendirmesini partilerinden değiştirme hakkı verir. Bu yöntem uygulamayı zorlaştırmakta ve aynı parti listesindeki adayların birbirleriyle mücadelesini yoğunlaştırmaktadır.

c) Karışık liste. Karma liste yönetimi uygulanırsa, adayların aldığı oylara göre her bir parti listesinde yeni bir derecelendirme oluşturulur. Kazanan adaylar bu sıralamaya göre belirlenir. Karma liste yönteminin orantılı bir temsil sistemine uygulanması çok zordur.
Bu yöntem seçmenlerin özgürce hareket etmesine olanak tanır; seçmenleri parti listesine sadık bırakmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları