Kapat
Marksist Demokraside Özgürlük

 Marksist Demokraside Özgürlük Anlayışı Nasıldır?

Marksizm aynı zamanda özgürlük anlamına gelir. Özgürlüğü ve Marksizmin özgürlüğe giden yolunu anlamak, çoğulcu demokrasileri anlamaktan farklıdır.

Marksizme göre özgürlük, insanların doğuştan sahip olduğu bir şey değil, belirli bir tarihsel gelişimin ürünüdür. İnsan özgürlüğü, içinde yaşadığı toplumun koşulları ile yakından ilgilidir. Özgürlüklerin kullanılması, belirli bir ortamın yaratılmasına ve kişiye özel fırsatlar verilmesine bağlıdır. Devlet iktidarı, bir sınıfın diğerini baskı altına almasının aracı olduğu sürece, özgürlük gerçekleştirilemez. Sınıflı toplumlarda özgürlük bir kelime olarak kalır. Kapitalist sınıf prolotaryayı sömürdüğü sürece, özgürlük söz konusu olamaz. Ancak kapitalist burjuva devlet çöktüğünde gerçekten özgürleştirilebilir.

Marksizmin prolotaryasının diktatörlüğü aşamasında, üretim araçlarının topluma atfedileceği ve burjuva sınıfının ortadan kaldırılacağı bir amaca yönelik güç, bireysel özgürlüğü sağlamak için sınırlandırılmamalıdır. Bu, işçiler için bir demokrasi ve özgürlük dönemidir. Gerçek özgürlüğün düşmanı burjuvazi için özgürlük yoktur. İnsanlar sosyalizm denilen aşamada komünizm aşamasına geldiklerinde gerçek özgürlüğü bulacaklar.

Görünüşe göre Marksizm çoğulcu demokrasinin özgürlüklerinden aşağı değildir ve bunları gerçek özgürlükler olarak kabul etmez. Mevcut prolotaryanın diktatörlüğü altında, tüm özgürlükler komünist parti liderlerinin takdirine bağlı olarak oluşturulur. Henüz hiçbir Marksist toplumda gerçekleşmemiş olan komünist toplum idealine geçişte gerçek özgürlük elde edilecektir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları