Kapat

Coğrafya – Beşeri Sistemler

Coğrafya doğal çevre ve insan arasındaki ilişkileri konu alır. Bunu yaparken doğal çevrede meydana gelen olayları doğal sistemler, insan faaliyetlerini ise beşerî sistemler adı altında inceler.

Beşeri Sistemler

Nüfus Coğrafyası
Nüfusun çeşitli özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim, çalışan ve çalışmayan nüfus),dağılışını, hareketlerini (nüfus artışı,azalışı ve göçler) ve nüfus hareketlerinden doğan sorunları inceler.

Yerleşme Coğrafyası
Yerleşme tiplerini, yerleşmede kullanılan malzemeleri, konut tiplerini, doğal çevrenin yerleşmeye etkisini inceler.

Tarım Coğrafyası
Tarla ve bahçe ziraatı olarak topraktan yararlanma, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik faaliyetlerini konu alır.

Sanayi Coğrafyası
Çeşitli sanayi kollarını, sanayinin kuruluş, gelişme ve dağılışı ile sanayi kuruluşlarının üretimini konu alır.

Ulaşım Coğrafyası
Ulaşım yollarını, ulaşıma etki eden doğal ve beşerî faktörleri, ulaşım araçlarını inceler.

Turizm Coğrafyası
Turizm etkinliklerinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayısını, bu etkinliklerin ekonomiye olan katkılarını inceler.

Enerji Coğrafyası
Enerji kaynaklarının üretim, tüketim ve dağılışını inceler.

Ticaret Coğrafyası
Tarım ve sanayi faaliyetleri sonucu üretilen malların alım ve satımı sonucu doğan ilişkileri inceler.

Siyasi Coğrafya
Belli başlı siyasi örgütler, siyasi örgütlenmede doğal çevre ve toplumun etkisini inceler.

2. Yerleşme Tipleri

Yerleşmeler kır ve şehir yerleşmeleri olmak üzere iki grupta toplanır.Kentsel YUerleşme

Kentler; sanayi, ticaret ve hizmet faaliyetlerinden bir veya birkaçının geliştiği, nüfusu 10.000’den fazla olan ve belirli bir plana göre kurulmuş yerleşim birimleridir. Şehirleri kır yerleşmelerinden ayıran en önemli özellikler nüfusunun fazlalığı, yerleşim alanının genişliği, çalışan insanların çoğunluğunun tarım dışı sektörlerde (sanayi,hizmet, ticaret) faaliyet göstermeleridir.
Kırsal Yerleşme
İnsanların geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı yerleşmelere kırsal yerleşme denir. Kırsal yerleşmeler köy ve köy altı yerleşmeleri olarak iki gruba ayrılır.

1. Köy Yerleşmesi
Cami, okul, otlak, yayla, orman gibi ortak yaşam alanları bulunan, toplu ve dağınık biçimdeki meskenlerden oluşan, bağ, bahçe ve tarla gibi yerlerde tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü yerleşmelere köy denir. Köylerin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köylerde genel olarak çevredeki doğal yapı malzemeleri (taş, ahşap, kerpiç) kullanılarak evler yapılır.

2. Köy Altı Yerleşmeler
Çoğunlukla yılın sadece bir bölümünde geçici olarak kullanılan köy altı yerleşmeler, bir veya birkaç evden veya barınaktan oluşmaktadır. Örneğin ;

• Mezra • Kom • Dam • Barla • Yayla • Güzle • Divan • Mahalle • Çiftlik • Oba • Ağıl

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir