Kapat

Düşük Neden Olur?

Düşük Neden Olur?

Gebelikte Düşük

Döllenen  yumurtacık, gebeliğin ilk üç ayın­da dölyatağı = rahime yerleşir ve düzenli şekil­de büyümeye başlamaktadır­­.  Bu dönem dölütün yaşama­sı yönün­den  çok önemlidir; çünkü gebeliklerin olağandışı biçimler­de sonuçlanmasına neden  olan hadise­ler bu aylar­da gerçekleşmektedir­­. Bebeğin yaşamını sürdürmeye hazır olmasın dan evvel gebeliğin son bulma­sı olayına “düşük yapmak” denilir­­.

“Tehlike” İşareti
“Metroraji”, yani dış cinsel organlar yolu i­le dölyatağı kanama­sı düşük tehlikesi­nin belli başlı belirtisidir­­. İlk üç ay içinde ( yani 10­.* 12­. haftalara kadar) bu kanamalar, daha sonrasındaki 6 ayın kanamalarına oranla çok daha sık görülmekte­dir­­.

Bu kanamalar, birçoğu kez bel ve kasık sancılarıyla beraber olur ve adet zamanın­da görülmekte olan ağrıları andırır; fakat onlar­dan daha şiddetlidir­­. Sancılara, yuvalanmış yumurtayı dışarı atmaya çalışmakta olan dölyatağı kasılışları yol açar­. Bununla beraber kanama birçok sebep­lerden  ileri gele­bilir: Gebelik esnasın­da dölyatağın­dan kaynaklı olan kanamaların tümü bir düşük işareti olmaz­. Bazı zamanlar “yalancı adet’ olarak isimlendiri­len  ve aybaşı kanamalarına çok benzeyen  kanamalar görebilirsiniz­. Bunlar sonrasındaki aylar­da da iki veya en  çok üç kez yinelenebilir­­. Kanama süresi genel olarak bir gündür­. Bu huzursuz­luk belli bir tedaviyi gerektirmiyor­. Dinlenmeniz ve bu günler­de cinsel münasebete ara vermeniz yeter­.

Yalancı adet görmenin neden  olduğu en  büyük güçlük, gerçek adetin bittiği günü saptamaktır­­. Jinekolojik bir muayene, genel olarak kuşkularınızı gidermek için destek olmakta­dır­­.  Bu arada ultrasonografi ile el­de edilecek bulgularla, gebeliğin başlangıcı tam anlamıyla saptana­bilir­­.

Düşük Belirtileri Neler?

Cinsel organlarınızdan kan geldiği­ni görecek ve kasıklarınızda aralıklı olarak sancılar hissedecek olursanız, hemen  dinlenmeli ve çağıracak olduğunuz doktorunuzun önerilerine göre hareket etmeniz gerekir­­. Kanama az ve kanın rengi koyu kızıl ise, büyük bir ihtimalle gebelik normal evrimi­ni sürdürecek manasına gelmektedir­­. Yeter ki birkaç gün yataktan kıpırdamamayı göze alın­. Kanama bol, rengi de parlak kırmızıysa, o zaman detaylı bir jinekolojik muayeneden  geçmeniz ve tıbbi tedavileri uygulamalısı­nız­. Kanla karışık olarak gelen  doku parçalarını saklayıp, doktora göstermeniz gerekir, hekim bunların dölyatağı mukoza dokusun­dan mı, dölütten  mi kaynaklandığını saptar­.

Düşük

Düşük tehlikesi olan durumların yaklaşık % 30 kadarı, düşükle sonuçlanır; düşük esnasın­da kanama iri doku parçaları ihtiva eder­. Dölyatağı boynu, kasılmalarla, bir veya iki parmak geçecek kadar genişlemekte­dir­­. Ağrılar gittikçe daha şiddetlenir­­. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman hemen  en  yakındaki doğum kliniğine başvurarak, gebeliğin sürdük­ten  sonrasürmediği­ni kontrol ettirmek gerekir­­. Düşük, dördüncü aya doğru meydana gelecek olursa, o zaman dölütü saran zar parçalanarak, amniyon sıvısı dışarı boşalır­­.

Gizli Düşük Nedir?
Gizli düşük, farkına varmadan gebeliğin sona erme­si olayına denir; çünkü ne kanama görülür, ne de sancı olmakta­dır­­.  Fakat gebeliğin daha evvelki belirtileri gitgide azalıp ortadan kalkar; göğüsler yeniden  yumuşar, dölyatağı artık büyümez, bir­takım haller­de ise içinde dölütün bulunmuş olduğu sıvı geri emildiği için tam tersi küçüle­bilir­­. Ancak, gebeliğin kesintiye uğradığın­dan emin olmak amacıyla jinekolojik muayeneden  geçmek ve bazı tetkik­ler yaptırmak gerekir­­.

Muayene ve Tahliller
Dölyolunu inceleyen  hekiminiz, gebeliğin devam etme olanağı­nın bulunup bulunmadığını veya bebeğin düşüp düşmediği­ni anlar; tanı­nın kesin olma­sı için testler yaptırmak gerekir­­.

* Gebelik Testi = idrardaki koriyonik gonadotropin (HCG) düzeyi­nin belirlenmesi; test sonu­cu olumlu çıkıyor, hormon düzeyi birkaç gün üst üste yinelenen  testler­de değişmiyor veya yükseliyorsa, gebelik normal gelişimi­ni sürdürüyor manasına gelmektedir­­. Ama, eğer hormon düzeyinde alçalma varsa, büyük bir olasılıkla, gebelik kesintiye uğramış manasına gelmektedir­­.

* Ultrasonografi inceleme­si ; Bu incelemeyle dölyatağın­da neler olup bittiği­ni anla­mak ve içinde dölütün bulunmuş olduğu amniyon kesesi­ni görmek olanaklıdır­­.  Daha 7­. haftadan başlayıp dölütün kalp atışları duyulur ­. Böylelikle dölütün yaşayıp yaşamadığı anlaşılır­­. Dölüt canlıysa, kesin yatak istirahatı uygula­mak gerekir­­. Ultrasonografi ile, kanamaya yol açabilecek öbür sebep­ler de tanına­bilir­­.

Düşük Durumun­da Ne Yapılmalıdır?
Düşük tehlikesine karşı en  iyi çare, çalışmayı bırakmak, cinsel ilişkide bulunma­mak ve yataktan kalkmamaktır­­. İlaç kullanılmama­sı tartışılan bir noktadır­­.  Bilhassa ilk çocuğuna gebe bulunanlar için ilaçlarla girişimde bulunmayıp, işin oluruna bırakılışı eğilimi bulunur­. Daha çok iki çe­şit ilaca başvurulur: Betamimetiklerle, progesteron içerenler­. Bunlar kasların gevşemesi­ni sağlarlar­. Östrojenlerle progesteron karışımı ilaçlar önerilmez, çünkü östrojenler dölütün cinsel organları­nın gelişimi­ni etkiler ve bazı olağandışılıklara neden  olmakta­dır­­.

Düşüğe mani olunamamışsa, dölyatağı boşluğunu derhal kazıyarak, kanamayı ­kesmek ve kalıntıları temizlemek gerekir­­. Dölyatağı mukoza dokusuna yapışmış kalan parçalar şiddetli kanamalara ve iltihaplara yol açarlar­.

Düşük sebep­leri
Düşükten  sonra kadında, kendisi­ni suçlama duygusu ve psikolojik çöküntü hali­nin görülüşü olağandır­­.  Böyle bir çöküntüden  kurtulmak, her zaman ba­sit olmaya­bilir­­. Kürtaja sebep olan klinik sebep­ler, pek çok olup, bunlar dölütten  olduğu hal­de anneden  de kaynaklana­bilir­­.

Dölütten  Kaynaklanan Nedenler Nelerdir?
Düşükler üstün­de yapılmakta olan incelemelere göre, en  çok karşılaşı­lan sebep­ler, dölütteki gen  deformiteleri (bozuklukları) olup yaklaşık % 50’yi bulmaktadır­­.  Böyle durumlarda, dölüt daha fazla gelişim olanağını bulamadığı için, düşük olmakta­dır­­.  Daha az oran­da da ilaç kullanımı, radyasyon, annenin farkına varmaksızın kalmış olduğu zehirleyici maddeler de dölüte zarar veren  etkenler arasın­da olur­. Döllenmiş yumurtanın dölyatağın­da olağandışı bir konumda olma­sı da seyrek de olsa, düşüğe neden  olmakta­dır­­.

Anneden  Kaynaklanan Nedenler
Bu sebep­leri iki büyük grupta toplaya­biliriz: Genel sebep­ler; lokal sebep­ler­. Genel sebep­lerin en  önemlileri ; şeker haştalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve salgın hastalıklardır­­.

Düşükler­de psikolojik gerginlikler, fiziksel sebep­ler kadar tesirli ola­bilir­­. Dölyatağı veya dölyatağı boynuna ait bozukoluşumlar da düşüğe sebep ola­bilirler­. Dölyatağı boynu yetersizliğinde, dölyatağı boynu zamanın dan evvel açılır ve gebelik ürünü dışarıya atılmakta­dır­­.  Düşük, genel olarak 17* 20­. haftalar­da olmakta­dır­­.  Bu durumda boyun, kalın bir çember içerisi­ne alınarak sıkıştırılır ve güçlendirilir ( serklaj )­.

Sık görülmekte olan bir başka neden  de “gelişmemiş dölyatağı” denilen  durumdur­. Çok küçük olan dölyatağı, döllenmiş yumurtanın büyümesiyle orantılı olarak genişleyemez­. İlk gebelik düşükle sonuçlanır; fakat on­dan sonrasındaki gebelikler normal seyreder­. Dölyatağı kusurları fibromlar ve dölyatağı­nın tersine dönmüş olma­sı da üst üste düşük yapmanın en  çok karşılaşı­lan sebep­leridir­­.

İlgili aramalar: düşük neden olur, hamilelikte düşüğün nedenleri, gebelikte düşük niçin olur, düşüğün belirtisi nedir, gizli düşük nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları