Kapat

Fetret Devri ve Devlette Hakimiyetin Tekrar Sağlanması

Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda esir düşmesi üzerine oğulları, Osmanlı ülkesinin değişik yerlerinde hüküm sürmeye başladılar. Bu siyasi parçalanmışlık Semerkant’a döndükten sonra arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur tarafından da desteklendi. Şehzadelerden Süleyman Çelebi Rumeli topraklarını, İsa Çelebi Bursa ve Balıkesir yöresini, Mehmet Çelebi Amasya ve çevresini yönetimi altında tutuyordu. Bir süre sonra onlara Timur’un serbest bıraktığı Musa Çelebi de katıldı. Böylece Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht mücadelesi başladı.

Kardeşlerden Mehmet Çelebi öncelikle Osmanlıların Anadolu’daki topraklarını birleştirmek istiyordu. Bu amaçla İsa Çelebi’den Bursa ve Balıkesir’i alarak kendisine bağladı. Rumeli’de bulunan Musa Çelebi ise Süleyman Çelebi’yi yenerek Edirne’yi ele geçirdi. Böylece Osmanlı topraklarında biri Rumeli’de diğeri Anadolu’da olmak üzere iki devlet ortaya çıktı. Ülkedeki iki başlılık 1413 yılında Mehmet Çelebi’nin kardeşi Musa Çelebi’yi yenilgiye uğratmasıyla sona erdi. Böylece Mehmet Çelebi, Osmanlı Devleti’ni parçalanmışlıktan kurtararak yeniden derleyip toparladı.

Anadolu’daki Gelişmeler

Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki topraklarının büyük bölümünü kaybetmişti.  Mehmet Çelebi, kaybedilen yerleri geri almak ve bozulan Anadolu Türk siyasi birliğini yeniden kurmak istiyordu. Bu amaçla Anadolu Seferi’ne çıkarak Batı Anadolu’daki Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları Beyliklerini yeniden Osmanlı Devleti’ne bağladı. Daha sonra da sınırlarını Bursa’ya kadar genişletmiş olan Karamanoğullarından Konya’yı aldı. Karamanoğlu beyinin af dilemesi üzerine yapılan antlaşmayla Konya Karamanoğullarına bırakıldı. Beypazarı, Sivrihisar, Akşehir, Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir ise Osmanlılarda kaldı.

Mehmet Çelebi bir yandan Anadolu’da siyasi birliği kurmaya çalışırken diğer yandan kardeşi Mustafa Çelebi’nin isyanını bastırmaya çalıştı. Timur’un Anadolu’dan ayrılırken yanında götürdüğü Mustafa Çelebi, onun ölümünden sonra serbest kalarak Anadolu’ya gelmişti. Padişahlığın kendi hakkı olduğunu iddia eden bu şehzade Bizans’ında yardımıyla taht mücadelesine başladı. Ancak üzerine gönderilen kuvvetler karşısında tutunamadı ve Bizans’a sığınmak zorunda kaldı.

Mehmet Çelebi Dönemi’nin önemli olaylarından biri de Şeyh Bedrettin İsyanıdır. Musa Çelebi’nin kazaskerliğini yapmış olan Şeyh Bedrettin, Osmanlı Devleti’ndeki yerleşik İslam anlayışına uymayan kendine özgü fikirleriyle ortaya çıktı. Göz hapsinde tutulduğu İznik’ten ayrılan ve gizlice Eflâk’a geçen Şeyh Bedrettin, buradan Osmanlı topraklarına girerek halkı kendisine katılmaya çağırdı. Bu arada müritleri de İzmir ve Manisa yöresinde büyük bir isyan başlattı. Mehmet Çelebi önce Anadolu’daki isyanı bastırdı. Ardından Rumeli’de faaliyet gösteren Şeyh Bedrettin’i yakalattı. Şeyh Bedrettin’in yargılanarak Serez’deidam edilmesiyle de ayaklanma sona erdi.

Balkanlardaki Gelişmeler

Ankara Savaşı’ndan sonra batıda önemli bir toprak kaybı ile karşılaşmamakla birlikte Osmanlı Devleti’nin Bizans ve Balkan devletleri üzerindeki otoritesi sarsıntıya uğramıştı. Bu nedenle Mehmet Çelebi tahttaki yerini sağlamlaştırdıktan ve Anadolu beyliklerini kendisine bağladıktan sonra Balkanlardaki durumunu güçlendirmek için harekete geçti. Mehmet Çelebi, ilk önce Arnavutluk topraklarına girerek Akçahisar ve Avlonya’yı aldı. Ardından da bir süredir vergisini ödemeyen Eflâk Prensi Mirçe’nin üzerine yürüdü. Dobruca bölgesini ve Tuna kıyısındaki Yergöğü Kalesi’ni ele geçirerek Eflâk Beyliği’ni yeniden vergiye bağladı.

Mehmet Çelebi batıdaki mücadelesini denizlerde de sürdürdü. Çalı Bey komutasındaki donanmayı, Ege Denizi’ndeki Osmanlı ticaret gemilerine saldıran Venedikliler üzerine gönderdi. İki tarafın donanmaları 1416 yılında Gelibolu açıklarında karşılaştı. Osmanlı donanması henüz kuruluş aşamasında olduğu için denizlerde güçlü bir devlet olan Venedik karşısında başarı gösteremedi. Bu savaş Osmanlıların ilk önemli deniz savaşı olarak tarihe geçti.

Çelebi Mehmet ve Paşaları

loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları