Kapat

Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Çabaları

Osmanlı Devleti, Anadolu Türk siyasi birliğini kurma yolundaki ilk adımlarını Orhan Bey Dönemi’nde attı. Orhan Bey Karesioğulları Beyliği ile Ankara’daki Ahi Beyliği’ni Osmanlı Devleti’ne kattı. I. Murat ise oğlu Yıldırım Bayezid’i Germiyanoğulları beyinin kızıyla evlendirerek bu beyliğe ait Kütahya, Simav, Tavşanlı ve Emet’i çeyiz olarak Osmanlılara bağladı. Hamitoğulları Beyliği’nden ise 80 bin altın karşılığında Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Isparta’yı aldı.

Osmanlı Devleti, Germiyanoğulları ve Hamitoğulları Beyliklerine ait toprakları kendisine bağladıktan sonra Karamanoğulları Beyliği ile komşu oldu. Türkiye Selçuklu Devleti’nin devamı ve mirasçısı olduklarını iddia eden Karamanoğulları, Anadolu Türk siyasi birliğini kurma konusunda Osmanlılarla rekabet halindeydi. Bu nedenle I. Murat Dönemi’nde başlayan Osmanlı-Karamanoğlu mücadelesi Yıldırım Bayezid Dönemi’nde de devam etti.

Yıldırım Bayezid, Karamanoğullarının diğer bazı beyliklerle birlikte Osmanlı topraklarına saldırması üzerine 1390 yılında Anadolu Seferi’ne çıktı. Bu seferi sırasında padişah Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Hamitoğulları ile Germiyanoğulları Beyliklerine son verdi. Ardından da Konya’yı kuşatarak Karamanoğlu beyini barış istemek zorunda bıraktı. Yapılan antlaşmayla Çarşamba Suyu’nun batısında kalan yerler Osmanlı topraklarına katıldı. Yıldırım Bayezid ertesi yıl Candaroğulları Beyliği üzerine sefere çıktı ve Sinop dışında kalan topraklarını alarak bu beyliğe son verdi. Ayrıca Amasya ve Merzifon’u da topraklarına kattı.

Osmanlıların Balkanlarda Haçlılarla uğraşmasını fırsata çeviren Karamanoğulları yeniden saldırıya geçtiler. Bunun üzerine 1397 yılında Anadolu Seferi’ne çıkan Yıldırım Bayezid, Konya’yı alarak Karamanoğulları Beyliği’ne son verdi. Ardından da Sivas, Kayseri, Divriği, Niksar, Elbistan ve Malatya’yı ele geçirerek sınırlarını doğuda Fırat Nehri’ne kadar genişletti. Böylece Anadolu Türk siyasi birliğinibüyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı oldu.

Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezid Dönemi’nde doğuda Akkoyunlular ve Karakoyunlular Devletleri ile komşu oldu.

Yıldırım Bayezid Dönemi’nde Osmanlılar güneyde Memlüklerle komşu oldular. Yıldırım Bayezid’in Maraş ve çevresini elinde tutan Dulkadiroğulları Beyliği’nin topraklarını ele geçirmesi bu beylik üzerinde hak iddiasında bulunan Memlukluları rahatsız etti. Memluklular bu nedenle Timur’a karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer almadılar. Böylece ileride savaşa dönüşecek olan Osmanlı-Memluk mücadelesinin ilk işaretini verdiler.

Anadolu’da Siyasi Birliğin Sağlanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları