Kapat

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda İzlediği İskan Politikası

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda İzlediği İskan Politikası
Osmanlı Devleti Balkanlarda fetih ettiği yerleri elinde tutabilmek adına buralarda Türk nüfusunu arttırmaya çalıştı. Bu amaçla Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ailelerini yerleştirdi. Osmanlı Devleti, iskân adı verilen bu yerleştirme işlemini rastgele değil, belli kurallara göre yapıyordu. Bunu bir kolonizasyon yöntemi olarak uygulayan Osmanlı Devleti, iskân ettireceği toplulukları seçerken Anadolu’da konar göçer şekilde yaşayan Türk topluluklarına öncelik veriyordu. Öteki taraftan göçmenleri, uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için, geldikleri yerlerle benzeyen iklim özelliklerine sahip bölgelere yerleştiriyordu. Ayrıca aralarında anlaşmazlık bulunan Anadolu’daki iki aileden birini göç ettirerek kavgaları önlemeye çalışıyordu. Osmanlılar göçmenlere, yerleştirildikleri alanlarda tarım yapabilmeleri için ihtiyaçları olan araç ve gereçleri veriyor, onlardan belli bir süre vergi almıyordu. Bununla birlikte göçmenlerin yerleştirildikleri yerlerden izinsiz olarak ayrılmalarına da müsaade edilmiyordu.

Osmanlı iskân politikası içinde özellikle de ordunun geçiş yollarının, geçitlerin ve önemli şehirlerin bulunduğu bölgelerin Türkleştirilmesi ayrı bir önem taşıyordu. Böylece ordunun Balkan memleketlerinde güvenli biçimde ilerleyerek batıya doğru fetihlerini devam ettirmesi amaçlanıyordu. Osmanlı Devlet’i, Anadolu’dan getirdiği Türk topluluklarının Balkanlara yerleştirilmesi esnasında Müslüman olmayan yerli halkı incitmemeye de büyük önem veriyordu. Onların dillerine ve dinlerine müdahale etmiyor, gelenek ve göreneklerini eskiden olduğu gibi serbestçe sürdürmelerine izin veriyordu.  Ayrıca kendilerinden önceki yönetimlerin koyduğu ağır vergileri azaltarak ve adaletli bir yönetim sergileyerek Balkanlardaki yerli halkı kendi idaresine ısındırmaya çalışıyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları