Kapat

I. Kosova Savaşı ve I. Murat’ın Şehit Edilmesi

I. Kosova Savaşı ve I. Murat’ın Şehit Edilmesi
Türk akıncılarının Makedonya’yı alarak Sırbistan sınırına dayanmaları ve Bosna’yı tehdit eder hâle gelmeleri üzerine Sırplar ve Boşnaklar Osmanlılara karşı birlikte hareket etmeye karar verdiler. Bu ittifak Sırp-Boşnak ortak kuvvetlerinin 1387 yılında Ploşnik’te bir Osmanlı akıncı birliğini yenmesiyle birlikte daha da güçlendi. Kazandığı bu zafer nedeniyle cesaretlenen Sırp Kralı Lazar; Boşnak, Macar, Arnavut ve Ulah askerlerinin de yer aldığı yeni bir Haçlı ordusu kurdu.

Balkanlarda bu gelişmeler yaşanırken I. Murat Anadolu’da bulunuyordu. Padişah durumu haber alır almaz Rumeli’ye geçerek savaş hazırlıklarına başladı. Ordunun maneviyatını güçlendirmek ve asker sayısını arttırmak için Haçlı ittifakına karşı, gönüllülere çağrıda bulunurken Anadolu beyliklerinden de yardımcı kuvvetler istedi. I. Murat bir yandan da Veziriazam Çandarlı Ali Paşakomutasındaki kuvvetlerini Bulgaristan’a göndererek Haçlı ittifakına giren Bulgar Kralı’nı savaş dışı bıraktı.

Savaş

15 Haziran 1389’de Salı günü Kosova ovasında I. Murad önderliğinde Hamid ve Kütahya sancakbeyleri ve diğer Anadolu beyleri ile müttefik olan Balkan ordusu karşı karşıya geldi.

Osmanlıların Balkanlar’daki hızlı ilerlemeleri ve Sofya, Niş, Manastır gibi önemli yerleri ele geçirmeleri Haçlı Seferi’nin düzenlenmesine neden olmuştu. Vezir Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, önce Bulgarları bozguna uğrattı. Osmanlılar ilerlerken, Kosova’da Haçlı ordusu ile karşılaştı. Haçlılar, Sultan Murat Hüdavendigar‘ın okçu piyadeleriyle Sırpların süvari birlikleri arasında ki muharebede, Sırp öncü süvarilerinin önce oklanarak kendilerinin ya da atlarının vurulmasıyla başlamış, daha sonra Osmanlı yeniçerilerininkılıçlarını çekerek bozulan Sırpları gün batımına kadar süren bir meydan savaşından sonra bölgede tarih sayfasından silerek yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı hakimiyetini yerleştirmiştir. Savaşta Arnavut Katolik soylu ailesi Kastriotlar’dan olan Pal Kastrioti de öldürülmüştür. Savaş bazı kaynaklarda iddia edildiği üzere top kullanılarak kazanılmamıştır. Zira o yıllarda Osmanlı Devleti’nde kurulmuş bir topçu ocağı yoktu.

Muharebe sonunda bir Sırp soylusu olan Miloš Obilić, sultanın elini öpüp Müslüman olup İslam ile müşerref istediğini belirterek Sultan I. Murat Han’a yaklaşmış ve onu ani ve hain bir hamleyle hançerleyerek şehit etmiştir. Şehadetinin ardından Hüdavendigar lakabının verildiği sultanın iç organları oraya gömülmüş, geriye kalan naaşı Bursa’ya götürülerek defnedilmiştir. Bunların da etkisiyle I. Kosova Savaşı tarihte Sırplara Sırp milliyetçiliğinin ilk kez yeşerdiği ve bugün Sırpların çok önem verdiği bir savaştır.

Birinci Kosova Zaferi sonucunda Sırplar bir kez daha Osmanlı üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldılar. Böylece Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açılırken Tuna Nehri’nin güneyindeki topraklar da büyük ölçüde Osmanlı hâkimiyetine girdi. Birinci Kosova Savaşı’nda Anadolu beylikleri ilk defa asker göndererek Osmanlı Devleti’ne yardım ettiler. Böylece Anadolu Türk siyasi birliğinin kuruluşu yolunda önemli bir adım attılar.

Murat Hüdavendigâr Nasıl Şehit Edildi?

Sultan I. Murat’a suikast olayı çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde anlatılır.

▬ Birçok Türkçe kaynakta I. Murat’ın geleneksel olarak savaş alanının dolaşırken Sırp Despotu Lazar’ın damadı olan yaralı Miloş’un hançerine hedef olduğu yazılıdır. Yaralı padişah, otağına götürülmüş ama kurtarılamamıştır.

▬ Feridun Bey, Münşeat adlı eserinde, Miloş’un Müslüman olmak istediğini ileri sürerek I. Murat’a yaklaşıp yeninde sakladığı hançerle onu kalbinden vurduğunu bildirir.

▬ Sırp kaynaklarına göre ise bir Sırp asilzadesi olan Miloş, I. Murat’tan görüşme talep etmiş; talebinin kabul edilmesiyle serbestçe I. Murat’ın otağında huzuruna çıkmış ve üzerine atılıp onu hançerlemiştir.

I. Kosova Savaşını Gösteren Temsili Bir Resim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları